Page 1 Total 1225 page (24489 results) Next Lastest page
ID AC Taxonomy Uniprot
1 1A01_GORGO P30375; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Gorilla. Link
2 1A01_HUMAN P30443; O77964; O78171; Q9MYA3; Q9TP25; Q9TQP5; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Homo. Link
3 1A01_PANTR P16209; Q549C1; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Pan. Link
4 1A01_PONPY P16211; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Pongo. Link
5 1A01_SAGOE P30515; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Platyrrhini > Cebidae > Callitrichinae > Saguinus. Link
6 1A02_GORGO P30376; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Gorilla. Link
7 1A02_HUMAN P01892; O19619; P06338; P10313; P30444; P30445; P30446; P30514;Q29680; Q29837; Q29899; Q95352; Q95380; Q9TPX8; Q9TPX9; Q9TPY0;Q9TQH5; Q9TQI3; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Homo. Link
8 1A02_PANTR P16210; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Pan. Link
9 1A03_GORGO P30377; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Gorilla. Link
10 1A03_HUMAN P04439; O19546; O19756; Q65A82; Q9GJE6; Q9GJE7; Q9GJE8; Q9MYE6;Q9MYG4; Q9TPR8; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Homo. Link
11 1A03_PANTR P13748; Q547D5; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Pan. Link
12 1A04_GORGO P30378; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Gorilla. Link
13 1A04_PANTR P13749; Q7JJU4; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Pan. Link
14 1A11_HUMAN P13746; O19605; O19606; Q29747; Q29835; Q5S3G1; Q9BCN0; Q9MYI5;Q9TQE9; Q9TQP6; Q9TQP7; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Homo. Link
15 1A23_HUMAN P30447; Q9TQF1; Q9TQF8; Q9TQG5; Q9TQM6; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Homo. Link
16 1A24_HUMAN P05534; P30448; P30449; Q29908; Q29909; Q29910; Q95355; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Homo. Link
17 1A25_HUMAN P18462; Q95362; Q9TQE8; Q9TQG0; Q9UQU3; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Homo. Link
18 1A26_HUMAN P30450; O02963; O78073; P79563; Q30208; Q31623; Q95377; Q9BD15;Q9BD19; Q9MW42; Q9TQK5; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Homo. Link
19 1A29_HUMAN P30512; O02955; O19687; O98011; P30451; P79562; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Homo. Link
20 1A30_HUMAN P16188; O19598; O62921; P30452; Q9UIP7; Eukaryota > Metazoa > Chordata > Craniata > Vertebrata > Euteleostomi > Mammalia > Eutheria > Euarchontoglires > Primates > Haplorrhini > Catarrhini > Hominidae > Homo. Link